Przypomnijmy, że tzw. społeczny pakiet mieszkaniowy uchwalono pod koniec 2020 r. nowelizacją niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11) oraz ustawą o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 223).
Teraz mają się zmienić limity finansowania. Te zostały ustalone do 2025 r. i począwszy od 2021 r. wynoszą po 1 mld zł rocznie. – Mając na względzie znaczący wzrost zainteresowania gmin wsparciem, w tym nowo powstałych Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) oraz rosnące koszty budowy, zaproponowano zmianę limitu wydatków na program BSK, tj. zwiększenie do 3 mld zł rocznie – wskazano w ocenie skutków regulacji przedstawionego projektu nowelizacji niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.