Możliwość uzyskania pieniędzy na te cele przewiduje nowy program, który Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planuje uruchomić od 2022 r.
Rodzinne domy to placówki dla osób starszych i niepełnosprawnych, które nie mogą już mieć zapewnianych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, ale ich stan zdrowia nie wymaga jeszcze umieszczenia w domu pomocy społecznej (DPS). W jednym domu może mieszkać od trzech do ośmiu osób i może on być prowadzony przez osobę fizyczną lub organizację pozarządową na podstawie umowy zawartej z gminą. Problem w tym, że takich rodzinnych domów jest bardzo mało.