Zmiany wynikają z unijnej dyrektywy w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.
Ponadto w projekcie doprecyzowane zostały zasady tworzenia stref czystego transportu. Chodzi m.in. o możliwość ustanawiania ich we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców. W związku z tym wprowadzone zostaną specjalne oznaczenia dla pojazdów uprawnionych do poruszania się w obrębie stref. Przepisy w sprawie tworzenia SCT mają być uelastycznione, a gminy będą miały większą swobodę w ich kształtowaniu.