Sejm uchwalił przepisy, które zakładają wsparcie JST 8 mld zł w 2021 r. na poczet realizacji zadań w 2022 r., w związku z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu.

Docelowe rozwiązania znowelizowanej ustawy o dochodach JST i innych ustaw przewidują m.in., że dochody z tytułu PIT i CIT będą wypłacane samorządom w 12 równych ratach miesięcznych, a także regułę dochodową, która ma zapewnić stabilizację finansową JST i nową subwencję rozwojową. Na ostatnim etapie prac zmieniono tytuł projektu; początkowo zakładano, że regulacje znajdą się w nowej ustawie o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Polskim Ładem. ©℗
KN