Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godz. na tydzień. Nie jest to jednak wymiar etatu pracownika, lecz norma. Przypomnieć jednak trzeba, że czym innym są godziny nadliczbowe, które stanowią pracę ponadnormatywną, a czym innym godziny ponadwymiarowe będące pracą ponad wymiar etatu, ale mieszczące się w tygodniowej normie.
W ramach 40-godz. normy czasu pracy nauczyciel realizuje: