Omawiając zmiany, jakie niesie ze sobą nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego z 11 sierpnia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1491; dalej: k.p.a.), media i politycy zajmowali się wyłącznie kwestią reprywatyzacyjną majątku. Tymczasem podpisana 14 sierpnia przez prezydenta ostateczna wersja ustawy zmieniającej wpływa też znacząco na funkcjonowanie samorządów.
Tak jest, tak będzie