Dzisiaj odbędzie się posiedzenie specjalnego zespołu ds. administracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, poświęcone uwagom do projektu dokumentu „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021–2022”. – Zakończył się etap konsultacji publicznych i międzyresortowych tego dokumentu. We wrześniu trafi on na Stały Komitet Rady Ministrów – informuje DGP wydział prasowy MSWiA.
Co wynika z przesłanych opinii? Eksperci mają do projektu wiele zastrzeżeń. Uważają, że jest zbyt ogólnikowy oraz brakuje w nim wyznaczenia celów polityki migracyjnej, co uniemożliwia ocenę spójności i adekwatności dokumentu do bieżącej sytuacji.