Sprawdzamy z trzech stron

Do początku roku szkolnego został niespełna tydzień. W wielu placówkach są jeszcze nieobsadzone etaty, a dyrektorzy mają ostatnią chwilę na skompletowanie kadry dydaktycznej. A z tym się wiążą określone obowiązki. Przed formalnym podpisaniem umowy szef placówki musi przede wszystkim sprawdzić, czy kandydat do pracy w szkole spełnia wymogi wynikające z ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215; dalej: KN), które odnoszą się m.in. do niekaralności czy posiadania odpowiednich kwalifikacji.