Do 2025 roku systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją powinny funkcjonować w każdym publicznym urzędzie - takie są założenia rządowe. Białostocki oddział NASK ma dostać w najbliższych latach po 50 mln zł rocznie na rozbudowę systemu EZD i jego wdrażanie.

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) to system opracowany w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, pod nazwą EZD PUW działa obecnie w blisko 660 instytucjach i urzędach. Nad nowym projektem EZD RP dla administracji publicznej pracuje NASK - Państwowy Instytut Badawczy, w partnerstwie z podlaskim urzędem.

O tej inicjatywie mówił w poniedziałek w białostockim oddziale NASK sekretarz stanu ds. cyfryzacji w kancelarii premiera Janusz Cieszyński. "Podjęliśmy decyzję, żeby w istotny sposób rozbudować zakres działalności tego ośrodka, żeby przeznaczyć na rozwój tych systemów kwotę 50 mln zł rocznie przez najbliższe lata, żeby umożliwić płynne wdrożenie zarówno w administracji centralnej, ale przede wszystkim u naszych partnerów w samorządach" - powiedział dziennikarzom.

Rządowe plany, to włączenie do elektronicznego zarządzania dokumentacją, przede wszystkim właśnie w oparciu o projekt EZD, ale też np. o różne systemy komercyjnie dostępne na rynku, wszystkich publicznych urzędów w Polsce do 2025 roku.

Poinformował, że oprogramowanie w wersji EZD RP będzie gotowe do użytku na początku 2023 roku; mówił że będzie dostępne bezpłatnie wszędzie tam, gdzie dany urząd będzie nim zainteresowany.

Podkreślał, że dzięki takim rozwiązaniom możliwa będzie sprawniejsza i transparentna obsługa obywateli. Mówiąc o cyfrowych rozwiązaniach wymienił internetowe konto pacjenta, których obecnie jest założonych ok. 10 mln. "To pokazuje, że Polacy chcą cyfrowego państwa, chcą sprawnego państwa i to jest naszym obowiązkiem w kancelarii premiera, żeby tym zarządzać" - mówił Cieszyński.

Dopytywany przez dziennikarzy mówił, że obecnie EZD PUW obejmuje zaledwie 1-1,5 proc. podmiotów.

Sekretarz stanu w kancelarii premiera Adam Andruszkiewicz mówił, że obecnie 12 mln Polaków korzysta na co dzień przy załatwianiu spraw urzędowych z tzw. profilu zaufanego, a blisko 5 mln osób korzysta z aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela z dokumentami.

Prace na projektem EZD RP w administracji publicznej trwają od końca 2017 roku. Realizuje go NASK w partnerstwie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim. Z ostatnich danych zamieszczonych na stronie internetowej EZD wynika, że system ma aktualnie 659 partnerów.

To m.in. urzędy wojewódzkie, samorządy różnego szczebla, instytucje centralne jak Kancelaria Senatu czy Prezydenta RP, ministerstwa np. finansów, edukacji czy rolnictwa, a też takie instytucje jak np. Naczelne Archiwum Państwowe, a także uczelnie. W sumie system ma blisko 115,5 tys. użytkowników, czyli osób które z niego na co dzień korzystają.