Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) to system opracowany w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, pod nazwą EZD PUW działa obecnie w blisko 660 instytucjach i urzędach. Nad nowym projektem EZD RP dla administracji publicznej pracuje NASK - Państwowy Instytut Badawczy, w partnerstwie z podlaskim urzędem.

O tej inicjatywie mówił w poniedziałek w białostockim oddziale NASK sekretarz stanu ds. cyfryzacji w kancelarii premiera Janusz Cieszyński. "Podjęliśmy decyzję, żeby w istotny sposób rozbudować zakres działalności tego ośrodka, żeby przeznaczyć na rozwój tych systemów kwotę 50 mln zł rocznie przez najbliższe lata, żeby umożliwić płynne wdrożenie zarówno w administracji centralnej, ale przede wszystkim u naszych partnerów w samorządach" - powiedział dziennikarzom.