Gminy są na różnym etapie wyłaniania inwestycji, które otrzymają dofinansowanie z budżetu obywatelskiego w 2022 r. W niektórych miastach odbywa się wstępna weryfikacja wniosków, zanim zostaną one poddane pod głosowanie. W innych mieszkańcy są już zapraszani do oddania głosu. Z kolei Warszawa projekty do realizacji w 2022 r. już wyłoniła. Część z nich to pomysły wybierane przez mieszkańców poszczególnych dzielnic.
Urodzaj tężni