Zmienia się także termin, do którego jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogą wnioskować o dostęp do aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku. Będzie to 8 sierpnia – zapowiada BGK. W aplikacji Polski Ład ma się także pojawić możliwość dodania komentarza do przekazanego do banku wniosku o dofinansowanie.
JST mogą złożyć maksymalnie trzy wnioski. Tylko jeden z nich nie ma limitu kwoty (ani górnej, ani dolnej granicy wartości inwestycji). Drugi jest ograniczony kwotą do 30 mln zł, a trzeci – kwotą do 5 mln zł. Dofinansowanie będzie mogło być przyznane wyłącznie na inwestycje, dla których na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców.