Sprawa, którą zajmował się wczoraj Sąd Okręgowy w Ostrołęce, dotyczyła funkcjonowania tzw. Atlasu nienawiści. Jest to strona internetowa, której autorzy zaznaczają na mapie Polski oraz rejestrują w specjalnej bazie – jak sami wskazują – urzędowe wezwania do dyskryminacji osób LGBTQ. Na mapie pojawił się również powiat przasnyski (woj. mazowieckie), który 7 czerwca 2019 r. podjął uchwałę nr VII/71/2019 w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin (SKPR). Jej fragmenty publikujemy w ramce.
Powiat protestuje