W pytaniu chodzi o środki na świadczenie 500+. Do takiego wniosku prowadzi analiza podanej klasyfikacji budżetowej wydatku, czyli dział 855 „Rodzina” oraz rozdział 85501 oznaczony jako „Świadczenie wychowawcze”. W podanym rozdziale ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi. Z kolei paragraf 291 został oznaczony jako: „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy”. Z pytania wynika, że gmina ma dokonać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, zatem niewątpliwie trzeba przekazać środki do ich dysponenta, czyli do budżetu państwa.
W ramach limitów