W obecnym stanie prawnym trudno w jednoznaczny sposób uzasadnić wydatek z budżetu gminy związany z ponoszeniem nakładów na majątek podmiotu trzeciego, czyli parafii. Ale pewne rozwiązania są.
Uzasadniony wydatek