Na ponad 2,5 tys. wniosków taryfowych, jakie wpłynęły do regionalnych zarządów gospodarki wodnej, prawie tysiąc nie zostało uznanych. Tym samym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nie mają zielonego światła do wprowadzania nowych cenników opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na najbliższe trzy lata i ich sytuacja finansowa jest dość niepewna. Dlaczego tak się stało?
Spośród złożonych wniosków 177 nie zostało rozpatrzonych z powodu braków formalnych, odmowa zatwierdzenia taryfy nastąpiła zaś w 798 przypadkach. W głównej mierze wynikało to z naszej analizy, że wzrost cen jest niezasadny, czyli że przedstawione przez przedsiębiorstwa koszty albo są zawyżone, albo w ogóle nie powinny się znaleźć we wniosku taryfowym.