Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski nie odpowiada już za gospodarkę odpadami. Jakie są okoliczności tej zmiany?
Wiceprezydent Michał Olszewski odpowiada za ogrom zadań. Podlegają mu proces inwestycyjny w Warszawie, nadzór nad polityką mobilności oraz architekturą i planowaniem przestrzennym, czyli ważne kierunki rozwoju miasta. Gospodarka odpadami należy do bieżącej działalności. Biorąc pod uwagę zakres obowiązków prezydenta Olszewskiego, myślę, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski chciał to wszystko racjonalnie wyważyć.