Sąd orzekł tak, badając sprawę prowadzenia ośrodka opiekuńczego dla osób starszych przez fundację. Wojewoda zlecił w tej placówce kontrolę, która miała sprawdzić, czy prowadzona jest tam – bez wymaganego zezwolenia – całodobowa opieka nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku. Na miejscu ustalono, że w placówce przebywa pięć starszych osób zakwaterowanych na pobyt całodobowy, a sześć osób jest przyjętych na pobyt dzienny. Osobom tym świadczy się usługi bytowe i opiekuńcze.
Wojewoda wymierzył fundacji karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł. Uznał, że w sprawie wypełniona została dyspozycja przepisu art. 130 ust. 2 pkt 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.; dalej: u.p.s.).