Kryterium oceny wniosków, które uwzględniało dochody mieszkańców, zostało usunięte jeszcze przed rozpoczęciem naboru z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. To dobra wiadomość dla miast, które obawiały się, że zostaną wykluczone z ubiegania się o wsparcie. Jakie jeszcze zmiany wprowadzono do programu?
Kolejne zmiany rozszerzają możliwości programu i go upraszczają. Ostatecznie mamy 35 obszarów inwestycyjnych, które rozdzieliliśmy na cztery priorytety. Inwestycje z priorytetu pierwszego – czyli m.in. budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, źródeł ciepła, gospodarki odpadami oraz odnawialne źródła energii – otrzymają najwyższe dofinansowanie bezzwrotne, czyli do 95 proc. Kolejne priorytety dostaną wsparcie w wysokości – odpowiednio – do 90 proc., 85 proc. i 80 proc.