W piątek zapadły dwa pierwsze rozstrzygnięcia NSA dotyczące uchwał anty-LGBT. Czy jest to jakiś przełom w tej kwestii?

Zdecydowanie – NSA potwierdził tymi orzeczeniami, że uchwały anty-LGBT mają skutki prawne i nie są tylko nic nieznaczącymi deklaracjami. To były kluczowe rozstrzygnięcia także ze względu na to, że były to pierwsze orzeczenia NSA w tej sprawie. Zapadły dokładnie rok po pierwszych wyrokach wojewódzkich sądów administracyjnych i są kolejnym bardzo ważnym krokiem w stronę rozwiązania tego problemu. Nie znamy jeszcze uzasadnienia orzeczeń NSA, ale wiemy, że uwzględnił skargi kasacyjne rzecznika praw obywatelskich i przekazał sprawy do ponownego rozpoznania. Uznał zatem, że uchwały podlegają kontroli sądownictwa administracyjnego, ponieważ dotyczą spraw z zakresu administracji publicznej. To z prawnego punktu widzenia decydujące dla problemu uchwał anty-LGBT.