W dzisiejszej części cyklu „Perły Samorządu 2021. Liderzy dobrych praktyk”, prezentującym rozwiązania wyróżnione w IX edycji rankingu DGP, przedstawiamy ostatni nagrodzony projekt z kategorii „Zdrowie i opieka”, w której gminy opisywały najciekawsze inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 lub zwalczaniem jej skutków oraz pierwszy projekt z obszaru edukacji.
Dotychczas w cyklu opublikowaliśmy artykuły: