Konieczność opracowania własnych formularzy to efekt wchodzącej w życie 1 lipca br. nowelizacji przepisów ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.). Przewiduje ona zmiany dotyczące m.in. osób uprawnionych do tego świadczenia, kryterium dochodowego oraz sposobu wyliczania dochodu rodziny. Jednocześnie w dodawanym do art. 7 ust. 1e znalazło się upoważnienie do wydania przez radę gminy uchwały, w której znajdzie się wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających jego złożenie, podczas gdy do tej pory wspomniane druki były regulowane przez rozporządzenie Rady Ministrów. Co ważne, w art. 7 ust. 1c i 1d wskazane zostały elementy, które powinny zostać uwzględnione we wzorze wniosku oraz deklaracji.
Za dużo lub za mało informacji