Dla kogo ma ofertę Polski Fundusz Rozwoju? Czy angażuje się wyłącznie w duże przedsięwzięcia, jak instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) w Olsztynie?
Mamy ofertę dla wszystkich odważnych i wizjonerskich samorządów, które potrzebują rozwiązań umożliwiających im realizowanie projektów inwestycyjnych i którym nie wystarczają rozwiązania tradycyjne, czyli sięganie do własnego budżetu, dotacje lub finansowanie preferencyjne. Mamy świadomość, że to dominujące źródła finansowania, ale wiemy, że w samorządzie tak jak w biznesie brakuje czasem komponentu finansowego. Wtedy może pojawić się PFR z propozycją finansowania kapitałowego. Inwestujemy pieniądze publiczne na zasadach komercyjnych i staramy się, by ta komercyjna oferta była maksymalnie przyjazna dla samorządów.