Co do zasady istnieje możliwość przyjęcia przez radę gmin
y zasad udzielania dotacji na wsparcie ratownictwa wodnego. Nie może ona jednak faworyzować podmiotów z danego obszaru.