Organ doradczy premiera i Rady Ministrów zakwestionował wprowadzenie do ustawy zasadniczej art. 74a. Miałby on przesądzać o tym, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są szczególnie chronionym dobrem wspólnym, co do zasady niepodlegającym przekształceniom własnościowym (te możliwe byłyby jedynie w przypadkach określonych w ustawie).
W ocenie rady wprowadzenie nowych przepisów mających zapobiegać komercjalizacji i prywatyzacji lasów – w świetle obecnych regulacji – może okazać się tworzeniem pustych deklaracji, pozbawionych szczególnego znaczenia normatywnego. Jej zdaniem obecne brzmienie art. 5 konstytucji, zgodnie z którym Rzeczpospolita strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, a także normy nakazujące władzom publicznym chronić środowisko, w tym lasy państwowe (z art. 68 ust. 4 oraz art. 74 ust. 1, 2 i 4 konstytucji) należycie je zabezpieczają. Jak wyjaśnia, prowadzenie nieracjonalnej gospodarki leśnej, w tym prywatyzacji czy komercjalizacji lasów, które narażają na uszczerbek potrzeby przyszłych pokoleń, można zakwestionować właśnie na podstawie art. 5 konstytucji.