Zamierzamy zmienić sposób zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla posiadaczy kompostowników. Dotychczas było to 2 zł od właściciela nieruchomości. Teraz chcemy rozszerzyć upust na każdego mieszkańca nieruchomości. Czy będzie to legalne?

Proponowane rozwiązanie legislacyjne jest wadliwe. Bo choć rada gminy jest upoważniona do wprowadzenia takiego zwolnienia, to tylko w odniesieniu do właściciela nieruchomości. Żadne względy celowościowe, nawet słuszne z punktu widzenia interesów mieszkańców, nie mogą usprawiedliwić działania sprzecznego z prawem. A tak by było, gdyby rada zdecydowała się rozszerzyć uprawnienie na wszystkich mieszkańców.