Organizacja przekazała swoje uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad realizacji programu „Dobry start”, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia. W porównaniu z obowiązującymi przepisami mają zostać wprowadzone trzy istotne zmiany. Pierwsza zakłada, że organem, który będzie przyjmował wnioski, a potem przyznawał świadczenie z jednostek samorządowych, ma być ZUS. Zgodnie z drugą o 300+ będzie można ubiegać się wyłącznie przez internet, składanie wniosków w formie papierowej będzie niemożliwe. Wreszcie ostatnia zmiana dotyczy sposobu wypłaty pieniędzy na wyprawkę i zakłada, że będą one przekazywane wyłącznie na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
Federacja zwraca uwagę, że nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca br., czyli do terminu składania wniosków o 300+ (na nowych zasadach) na rok szkolny 2021/2022 zostały tylko dwa miesiące. Zdaniem organizacji jest to zaprzeczenie zasady ochrony zaufania obywatela do państwa oraz stanowionego prawa. Zasada ta oznacza wyprzedzającą przewidywalność działań organów państwowych, tak aby obywatel nie był zaskakiwany zmianą przepisów, która wprost może wpłynąć na organizację jego życiowych spraw. Tymczasem nagła i całkowita zmiana podmiotu odpowiadającego za realizację programu „Dobry start” niewątpliwie może niekorzystnie wpłynąć na dostępność świadczenia dla wielu rodzin.