Nowelizacja wprowadzi możliwość powoływania w drodze ustawy młodzieżowych rad powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Uporządkuje zasady ich tworzenia, a także umocni te, które są w gminach. Obecnie bowiem zasady funkcjonowania młodzieżowych rad są opisane jedynie w art. 5b ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), do tego dość krótko i ogólnie. W ustawach o samorządzie powiatowym oraz województwa nie ma w ogóle takich regulacji. Część powiatów oraz województw zdecydowała się jednak powołać takie gremia aktami prawa miejscowego.
Zgodnie z przyjętą nowelą rady młodzieżowe mają być powoływane z inicjatywy: organu wykonawczego, jednej piątej ustawowego składu organu stanowiącego oraz środowisk młodzieżowych. Wniosek w tej sprawie będzie musiał zostać rozpatrzony w ciągu trzech miesięcy od daty jego złożenia.