Właściciele gruntów już kierują pierwsze pisma do sądów w sprawie bezprawnie położonych pod ich działką mediów komunalnych. Gminy chcą ograniczyć prawa mieszkańców
O problemie alarmuje Unia Miasteczek Polskich (UMP). Chodzi o instalacje typu wodociąg, kanalizacja sanitarna czy deszczowa, które zostały umieszczone w gruntach prywatnych, bez ustanowienia służebności gruntowej. Wiele przypadków dotyczy systemów przesyłowych wybudowanych jeszcze w czasach PRL.
„Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego coraz więcej jest przypadków osób prywatnych, występujących o odszkodowania z tego tytułu. Są już pierwsze pozwy kierowane do sądu. Należy się spodziewać, że w obecnym stanie prawnym wnioski te będą rozpatrywane po myśli właścicieli, co spowoduje konieczność wypłacania przez gminy wysokich odszkodowań, czasem również połączonych z koniecznością przebudowy mediów” – czytamy w piśmie UMP.