Korpus służby cywilnej co do zasady ma się zajmować obsługą rządu, zatem każda kolejna władza zmieniała przepisy dotyczące urzędników i w konsekwencji wymieniała część pracowników budżetówki, najczęściej tych zajmujących wysokie stanowiska.
Zdaniem ekspertów wiele tych działań jest pozorowanych, a nowe regulacje dotyczące członków korpusu mają na celu wprowadzenie do urzędów zaufanych ludzi.