Czy Tarnowskie Wodociągi już złożyły wniosek o zmianę taryf?
Tak, nasz trzyletni termin obowiązywania dotychczasowej taryfy mija 17 maja. Termin, od którego zacznie obowiązywać nowa, będzie związany z datą publikacji w BIP decyzji o zatwierdzeniu taryfy przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.