Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne składają właśnie nowe wnioski taryfowe. A mieszkańcy gmin obawiają się podwyżek, bo zapowiadane są spore wzrosty cen. Czy Wody Polskie mogą temu zapobiec?
Wysokość taryf jest rzeczywiście w ostatnim czasie ważnym i wzbudzającym szerokie zainteresowanie tematem. Z racji tego, że w tym roku przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ustalają ceny za wodę i odbiór ścieków na następne trzy lata, każdy, kto płaci rachunki za te usługi, ma prawo do zainteresowania się tą sprawą. Nowe taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków są również istotne ze względu na planowane w niektórych miejscach wprowadzenie stawki za wywóz śmieci uzależnionej od zużycia wody. Mieszkańcy więc się obawiają znaczących różnic w ponoszonych przez nich regularnie opłatach. Dlatego też Wody Polskie wnikliwie analizują każdy wniosek złożony przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.