Samorząd województwa wyliczył, że limit wpłat na janosikowe nie powinien przekraczać 25 proc. ich dochodów. Ministerstwo w swoim projekcie założyło 35 proc.
O ok. 130 mln zł ma spaść roczna wpłata Mazowsza na janosikowe według projektu zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przygotowanego przez Ministerstwo Finansów (pisaliśmy o nim w DGP w poniedziałek). Zdaniem włodarzy Mazowsza, czyli największego płatnika części regionalnej subwencji ogólnej (tzw. janosikowego), oraz komitetu „Stop Janosikowe” potrzebne są zmiany, które spowodują obniżenie wpłat na ten cel o ok. 250 mln zł.
– Janosikowe musi zostać zredukowane o połowę. Wynika to z wyliczeń, które pokazują, ile środków potrzebujemy na normalne funkcjonowanie województwa – zapewnia Adam Struzik, marszałek Mazowsza.
Biuro prasowe samorządu w przesłanym stanowisku informuje, że jedynie w tym roku dziura budżetowa spowodowana niedoborem wpływów podatkowych oraz obciążeniem janosikowym wyniesie 250 mln zł. Projekt MF więc jej nie zasypie.
Zdaniem Adama Struzika propozycja resortu to krok w dobrym kierunku, ale nie spełnia wymogów postawionych przez Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt K 13/11). Przede wszystkim projekt MF przewiduje rozwiązania tymczasowe (na lata 2015–2016), a nie kompleksowe. Resort założył bowiem, że takie (dotyczące zresztą nie tylko samorządów województw, ale także powiatów i gmin) wypracuje dopiero w tym okresie.
Ponadto ministerstwo chce, aby wpłaty województw na janosikowe nie mogły przekroczyć 35 proc. dochodów podatkowych. Problem w tym, że limit ma być odnoszony do dochodów sprzed dwóch lat, a nie do bieżących wpływów z podatków.
– Projekt ministerialny nie dostosowuje nadal wysokości janosikowego do bieżącej sytuacji finansowej województwa – wskazuje Mazowsze.
Resort zakłada też – niezależnie od limitu 35 proc. – procedurę obniżenia kwoty wpłat na janosikowe o 10 proc. w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji finansowej. Jak czytamy jednak w stanowisku województwa, limit ten jest sztywny i nie zależy od tego, jak bardzo drastyczny byłby spadek dochodów podatkowych jednostki. Nie spełnia więc wymogu TK.
Ponadto MF chce dalej traktować wpłaty na janosikowe jako wydatki bieżące, podczas gdy zdaniem samorządu powinna to być korekta dochodów podatkowych. Wtedy janosikowe nie zawyżałoby statystyk dotyczących wydatków, które przekładają się na możliwość pozyskania pieniędzy z UE.
Zdaniem Mazowsza niezbędne są więc takie zmiany w ustawie o dochodach JST, które pozwolą obniżyć wpłaty w latach 2015–2016 do ok. 251 mln zł rocznie. Zgodnie z obecnymi przepisami Mazowsze powinno w tym okresie przeznaczyć na janosikowe 502 mln zł rocznie, a według projektu MF – ok. 370 mln zł.
646,5 mln zł tyle janosikowego ma zapłacić Mazowsze w 2014 r.
Etap legislacyjny
Projekt trafił do konsultacji społecznych