Indywidualne rozliczanie mieszkańców z jakości segregacji byłoby możliwe tylko wówczas, gdy gmina zapewni techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach. Zakłada to projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który został przekazany do konsultacji. Przewiduje on także, że wówczas rada gminna będzie mogła postanowić o indywidualnym składaniu deklaracji przez właściciela lokalu lub osobę, która faktycznie go zamieszkuje.
– Obawiamy się presji, by wprowadzać indywidualne rozliczenia – mówi jeden z samorządowców z południowo-wschodniej części kraju.