W swojej noweli SLD zaproponował m.in., aby maksymalna opłata dla gospodarstw domowych, które segregują odpady, wynosiła 17,07 zł miesięcznie, a dla tych, którzy tego nie robią – 27,1 zł.
– Ministerstwo zleciło ekspertyzę uczelniom. Ma ona za zadanie wyliczenie m.in. górnych stawek opłat. Będziemy posiłkowali się zarówno przedstawioną propozycją, jak i tą analizą – zapewnia Janusz Ostapiuk, wiceminister środowiska.
SLD chciałby też, aby rada gminy obligatoryjnie udzielała najbiedniejszym mieszkańcom, którzy złożą stosowny wniosek, 50-proc. bonifikaty w rocznych opłatach za śmieci.
– To propozycja do rozważenia – uważa Janusz Ostapiuk.
Przychylił się także do postulatu z projektu posłów PO, aby zakłady przetwarzania odpadów komunalnych były zobowiązane przesyłać wójtowi sprawozdania na temat ilości przekazanych im śmieci.
– Obecnie jest luka, bo nie ma takiego obowiązku – przyznał wiceminister.
Wyjaśnił, że wójt czy burmistrz mają za zadanie przedstawić marszałkowi informację o ilości przetwarzanych odpadów. Muszą więc prosić zakład o wyliczenia, ile śmieci z danej gminy przejął do recyklingu.
– Nie ma jednak terminu, w jakim ten musi się z tego wywiązać. W efekcie zakłady robią to dopiero, kiedy mają czas, a to znacznie utrudnia pracę samorządów – wyjaśnił Janusz Ostapiuk.
Zgodnie z propozycją PO zakład przetwarzania śmieci będzie musiał przedstawiać gminie sprawozdanie raz w roku, do 15 stycznia za poprzedni rok.
– Zależy nam, aby najpilniejsze kwestie zostały uchwalone jeszcze przed wakacjami parlamentarnymi w małej noweli. Te, które wymagają dogłębnej analizy, zostaną zawarte w dużej nowelizacji – podkreślił wiceminister.
Etap legislacyjny
Projekty w podkomisji sejmowej