Dotychczas ukazały się:
• „PPK dla pracodawców z sektora publicznego” – DGP nr 186 z 23 września 2020 r.