Przepisy nie są nowe, obowiązywały już od początku epidemii do 4 września 2020 r. Mimo że prawie nie były używane, branża odpadowa i samorządy wnioskowały o ich przywrócenie – ich zdaniem w trakcie masowych zakażeń koronawirusem taki bufor jest niezbędny.
Ustawodawca zdecydował więc, że wojewoda będzie mógł nakazać unieszkodliwienie odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych wytworzonych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Adresatem nakazu nie musi być koniecznie podmiot zajmujący się profesjonalnie odpadami, lecz także taki, który ma możliwości, by je unieszkodliwić. Nie ma też znaczenia, czy jest to podmiot państwowy, samorządowy czy prywatny. Odpadów medycznych nie należy przy tym mylić np. z komunalnymi, wytworzonymi przez osoby przebywające w domu na kwarantannie czy w izolacji.