W wielu statutach szkół obowiązuje przepis, który zakłada, że rada klasyfikacyjna śródroczna odbywa się w pierwszej połowie stycznia. W 2021 r. w tym czasie w całej Polsce będą trwały ferie zimowe. A więc by zdążyć z procedurami, dyrektorzy zostaną zmuszeni do przyspieszenia posiedzeń rad pedagogicznych i będą je zwoływać przed świętami albo w tygodniu po świętach. Zdaniem ekspertów wielu z nich może nawet nie wiedzieć, że łamie prawo, zmieniając np. zwykłym zarządzeniem termin rad pedagogicznych. Dopóki nikt tego nie będzie kwestionował, dopóty można przyjąć, że nic wielkiego się nie stało. Co będzie jednak, jeśli to rozwiązanie zakwestionują rodzice niezadowoleni z wystawionych na półrocze ocen dzieci? Robi się bałagan nie tylko organizacyjny, lecz także prawny.

Jednolity termin