Biuro Analiz Sejmowych potwierdza, że opłatę śmieciową może opłacić przelewem tylko właściciel nieruchomości. Tak wynika z opinii prawnej biura, z którą zapoznał się DGP.
„W świetle obowiązujących przepisów nie jest możliwe, aby opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi była uiszczana ze środków niepochodzących od właściciela nieruchomości zobligowanego do jej ponoszenia” – brzmi fragment opinii.
25 września opisaliśmy w DGP sytuację, gdy właściciel nieruchomości prosi np. członka rodziny o dokonywanie w jego imieniu e-przelewów bankowych na konto wskazane przez gminę. To wygodniejsze, np. dla osób starszych, niż bieganie do banku czy na pocztę. Ale przepisy tego zabraniają. Tak uważa Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, na którą się powołaliśmy.
W rozmowie z nami poseł PO Tadeusz Arkit zapowiedział, że poruszy ten problem na podkomisji sejmowej oraz zwróci się do BAS o przygotowanie opinii prawnej. I opinia ta jest jednoznaczna. Według BAS skoro nie ma przepisów dających możliwość uiszczenia opłaty śmieciowej przez osobę trzecią, oznacza to, że takie działanie jest niezgodne z prawem. Biuro potwierdza nasze doniesienia, że przelew w takim przypadku jest niemożliwy, choć wpłata gotówką przez pośrednika – już tak.
Eksperci BAS zwracają uwagę, że na forum Rady Ministrów prowadzone są obecnie prace nad przygotowaniem projektu ustawy nowelizującej ordynację podatkową, której celem ma być właśnie umożliwienie płacenia podatków (w tym także opłaty za gospodarowanie odpadami) bezpośrednio z rachunku osoby trzeciej.