Pachnące pojemniki, często i terminowo opróżniane. Panowie w czyściutkich uniformach tłumaczący, co do którego włożyć. Taki obraz odpadowej rewolucji marzy się zarówno samorządowcom, jak i obywatelom

Zanim ziści się wizja czystego krajobrazu i systemu odbioru odpadów chodzącego jak w zegarku, z pewnością czeka nas sporo chaosu. Dlatego dzisiaj, pierwszego dnia praktycznego obowiązywania znowelizowanej ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) przypominamy o sprawach najważniejszych.

O co chodzi