– To projekt społeczny stworzony przez Związek Miast Polskich. Gminy z braku dostatecznych pieniędzy nie są w stanie realizować własnych zadań, rezygnując tym samym z wielu ważnych inwestycji – powiedział wczoraj na konferencji zwołanej przed kieleckim urzędem miasta szef świętokrzyskiego SLD Andrzej Szejna.

Działacze świętokrzyskiego SLD będą zbierać podpisy wśród mieszkańców w całym regionie. Będą także wnosić na posiedzeniach rad gmin, powiatów i sejmiku o poparcie inicjatywy.

Samorządowcy wyliczyli, że wskutek niekorzystnych dla nich zmian w prawie na przestrzeni ostatnich lat tracą nawet 8 mld zł rocznie. Dlatego proponują, aby zwiększyć ich dochody z PIT – w przypadku gmin z 39,34 proc. do 48,78 proc., w przypadku powiatów z 10,25 proc. do 13,03 proc., a w przypadku województw z 1,6 proc. do 2,3 proc.

Postulują ponadto wprowadzenie nowej ekologicznej subwencji ogólnej dla gmin, na terenie których znajdują się prawnie chronione obiekty lub obszary o szczególnych walorach przyrodniczych. Jak argumentują, obecność takich obszarów ogranicza gminom możliwości rozwoju, ponieważ uniemożliwia prowadzenie inwestycji.

Komitet inicjatywy ustawodawczej dotyczącej obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego został powołany w maju. Do 5 października komitet musi zebrać 100 tys. podpisów.