Senat chce tak zmienić przepisy, aby utrudnić odwoływanie nieudolnych wójtów i burmistrzów.
Nowelizacja ma pozwolić spokojnie pracować niekompetentnym włodarzom. – Wcale się o to nie prosiliśmy – odpowiadają samorządowcy.
Senatorowie próbują wprowadzić kontrowersyjne przepisy do ustawy o referendach lokalnych. Z jednej strony nowelizacja ma pozwolić mieszkańcom wyrażać swoje zdanie w większej liczbie spraw niż obecnie. Ale z drugiej – utrudni lub uniemożliwi odwołanie wójta lub burmistrza w drodze referendum.