Gminy, miasta i powiaty masowo wydają akty prawne niezgodne z ogólnopolskimi przepisami. Co roku wojewodowie unieważniają kilka tysięcy takich wadliwych uchwał. Powód: urzędnicy są odporni na wiedzę.
Choć urzędnicy samorządowi stanowią prawo, to sami mają problemy z jego zrozumieniem. Jak sprawdziliśmy w 12. urzędach wojewódzkich, każdy z nich co roku unieważnia od 80 do 700 uchwał i zarządzeń, które ustanowiły leżące na jego terenie gminy, miasta i powiaty.
Łącznie w 2010 r. wojewodowie z tych 12 województw zakwestionowali ok. 2,8 tys. aktów prawnych, a w 2011 r. ponad 3 tys.