Do 19 maja 2013 r. starostowie będą musieli uzupełnić wykazy nieruchomości, które przeszły na mocy odrębnych przepisów na własność Skarbu Państwa i stanowią własność jego lub gminy. Chodzi przede wszystkim o tzw. mienie poniemieckie i nieruchomości opuszczone po wojnie przez przesiedleńców.
Do 19 listopada 2013 r. starostowie powinni też złożyć w sądach wieczystoksięgowych wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych własności Skarbu Państwa.
Takie nowe, dłuższe terminy dla starostów na uporządkowanie ksiąg wieczystych wprowadziła nowela do ustawy z 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 191, poz. 1365 z późn. zm.), którą 25 maja 2012 r. uchwalił Sejm, a dziś zajmie się Senat.
– Choć ustawa obowiązuje już kilka lat, to w wielu księgach wieczystych do tej pory panuje bałagan. W dziale drugim figurują osoby, które już dawno przestały być właścicielami, ponieważ prawo własności do nieruchomości przeszło na rzecz Skarbu Państwa – mówi Lech Obara, radca prawny z Kancelarii Lech Obara i Współpracownicy.
To powoduje, że o zwrot występują spadkobiercy wypędzonych, którzy już dawno utracili swoje uprawnienia.
Senat chce wskazane w ustawie terminy na zmiany w księgach wieczystych wyrażone w miesiącach zastąpić wskazaniem konkretnych dat: 19 maja 2013 r. (zamiast 66 miesięcy) i 19 listopada 2013 r. (zamiast 72 miesięcy).