W obrocie prawnym występuje wiele opublikowanych uchwał o likwidacji szkół publicznych, co nie jest zgodne z prawem – uznał sąd administracyjny w Białymstoku.
Kanwą rozstrzygnięcia była skarga rodziców z miejscowości S. na decyzję rady miejskiej o likwidacji szkoły podstawowej, podjętą 25 lutego 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał, że samorząd dochował procedur dotyczących zniesienia takiej placówki. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.), z którego wynika, że szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego po zapewnieniu przez organ prowadzący możliwości kontynuowania nauki w innej szkole, rada miasta zawiadomiła z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze likwidacji szkoły. Ale – zgodnie z prawem – nie opublikowała uchwały o likwidacji.

Akt ma być normatywny