statystyki

Co się liczy, a co nie przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do udziału w programie „Stop smog”

autor: Oliwia Małecka13.11.2020, 07:31; Aktualizacja: 13.11.2020, 07:33
pieniądze

Po wejściu w życie noweli ustawy termomodernizacyjnej do uzyskania wsparcia na działania związane z likwidacją czy wymianą źródła ciepła dochód będzie wyliczany inaczej – w oparciu o ustawę z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111), czyli generalnie dochody netto.źródło: ShutterStock

Już wkrótce przeciętny, miesięczny dochód osoby ubiegającej się o wsparcie na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w gminie będzie liczony w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, a nie jak dotąd – na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Pod uwagę będzie brany uśredniony dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskany we wskazanym roku kalendarzowym.

Dotychczasowy sposób liczenia dochodu był oparty o art. 3 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2133). Zgodnie z nim dochodem były wszelkie przychody, ale łącznie z podatkiem (czyli dochody brutto) po odliczeniu kosztów ich uzyskania, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wliczało się więc:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;
 • dodatków dla sierot zupełnych;
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka;
 • pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych;
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej;
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej;
 • dodatku mieszkaniowego;
 • dodatku energetycznego;
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.;
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej przysługującej działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanych z powodów politycznych;
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania;
 • świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
 • świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Po wejściu w życie noweli ustawy termomodernizacyjnej do uzyskania wsparcia na działania związane z likwidacją czy wymianą źródła ciepła dochód będzie wyliczany inaczej – w oparciu o ustawę z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111), czyli generalnie dochody netto.

Wyróżnia ona trzy rodzaje dochodów:

1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1565), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;

2. dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

3. dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. ramka 1

Ramka 1

Jakie dochody nieopodatkowane należy wliczyć do kryterium dochodowego według ustawy o świadczeniach rodzinnych?

Na dochód gospodarstwa domowego składają się również:


Pozostało 91% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!30 lecie samorządności - Związek Miast PolskichRedakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane