Wsparcie finansowe dla samorządów zaangażowanych w wymianę kopciuchów pojawi się, ale w ograniczonym zakresie. Refundacja kosztów obejmie bowiem jedynie wnioski z podwyższonej puli dofinansowania – wyjaśnia NFOŚiGW.
Od lipca ubiegłego roku gminy pomagają mieszkańcom, którzy chcą wymienić w swoich domach jednorodzinnych przestarzałe źródła ciepła lub przeprowadzić termomodernizację budynku. Porozumienie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska w tej sprawie podpisało jednak jedynie 694 gmin spośród blisko 2,5 tys.
– Brak dotacji jest olbrzymią barierą organizacyjną. Większość samorządów nie ma możliwości etatowych, by angażować się w program „Czyste powietrze” – mówi Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego (PAS).