Mamy problem z ustaleniem terminu płatności czynszu za najem lokali użytkowych należących do gminy. Według umów najmu jest on płatny do 14. dnia następnego miesiąca na określone konto urzędu. Jednocześnie wystawiamy faktury w systemie księgowym. Ten zaś narzuca terminy płatności inne niż w umowach. Tyle że w umowach nie ma warunku, że zapłata zależy od otrzymania faktury przez najemcę. Co w tej sytuacji zrobić, aby RIO nie zakwestionowała rozliczeń?
Zacznijmy od rozdzielenia dwóch kwestii: cywilno-prawnej (jest nią stosunek najmu) i podatkowej (związanej z dokumentowaniem należności z tytułu zobowiązań).