Gminy przejmą od starostw nadzór nad spółkami wodnymi. Będą też odpowiadać za utrzymanie urządzeń melioracyjnych. Zyskają na daninach za zmniejszoną retencję.
Tak wynika z projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Nowe przepisy mają sprawić, że szybciej i efektywniej będziemy gromadzić wodę. Jedną z głównych propozycji jest przyśpieszenie (jak szacują autorzy projektu o ok. 180 dni) procesu inwestycji, które mają zapobiegać suszy. Chodzi zarówno o duże przedsięwzięcia planowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (budowa stopnia wodnego Niepołomice na Wiśle, stopni Lubiąż i Ścinawa na Odrze czy stopnia wodnego Pisz na Pisie), jak i mniejsze: odbudowę i budowę jazów i zastawek na rzekach. Specustawa obejmuje także indywidualne działania rolników, czyli kopanie stawów, w których można gromadzić deszcz i wodę z systemów melioracyjnych, oraz zakładanie ogrodów deszczowych.
Przedsięwzięcia w ramach specustawy mają realizować m.in. gminy, powiaty i województwa.