Pomoc finansowa trafi do twórców i artystów oraz samorządowych i prywatnych instytucji artystycznych. Jej przyznawanie przewiduje ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Zawiera ona dwa instrumenty wsparcia branży artystycznej. Pierwszy to pomoc o charakterze socjalnym, o którą będą mogli wnioskować twórcy i artyści. Wysokość takiego świadczenia, warunki oraz tryb przyznawania określi minister kultury, który będzie miał do rozdysponowania na ten cel 25 mln zł. Z drugiej formy wsparcia skorzystają samorządy i podmioty prowadzące działalność gospodarczą w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca.
Z uzasadnienia do projektu wynika, że samorządowe instytucje kultury będą mogły wnioskować o pomoc w wymiarze do 40 proc. utraconych przychodów z działalności statutowej za okres od 12 marca do 31 grudnia br. (obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu 2019 r.). Podmioty prywatne będą mogły otrzymać rekompensatę finansową do wysokości 50 proc. utraconych przychodów ze sprzedaży biletów za wspomniany okres. Na ten program pomocowy zarezerwowano 400 mln zł.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu