Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) będą mogły zasilić przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych – w odpowiedzi udzielonej DGP Ministerstwo Rozwoju rozwiewa wątpliwości samorządowców.
Dofinansowane będą mogły być inwestycje wcześniej zaplanowane, nowe i już rozpoczęte.
Pytania dotyczące funduszu wybrzmiały na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym, do której dopisano przepisy o zasileniu inwestycji lokalnych, nie weszła jeszcze w życie – czeka, aż Sejm rozpatrzy senackie poprawki, ale wojewodowie zaczęli już rozdawać włodarzom promesy na przyszłe inwestycje (pisaliśmy o tym: „Falstart rządowego funduszu”, DGP nr 131/2020). Jak mówi Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich, podawano przy tym sprzeczne informacje o warunkach skorzystania z tych pieniędzy.
– Samorządowcy podczas pilnego spotkania, którego inicjatorem był resort rozwoju, nie otrzymali do konsultacji wzoru, ale jedynie opis algorytmu, na podstawie którego wyliczono pulę środków dla każdego samorządu – mówi Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP. W skali kraju to 6 mld zł (5 mld zł dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld zł dla powiatów ziemskich), z czego 2,6 mld zł ma trafić do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Szczegółowe rozwiązania mają się znaleźć w uchwale Rady Ministrów. Teoretycznie są więc możliwe korekty.
Samorządowcom zależy na tym, by cała kwota została rozdysponowana według algorytmu. By, jak zaznaczają, nie tworzyć żadnej „politycznej” rezerwy – jak w przypadku Funduszu Dróg Samorządowych. Podkreślają, że środki powinny być przeznaczane na dowolne wydatki majątkowe, które poniosą do końca 2022 r.
Resort rozwoju nie wskazuje ostatecznego terminu na wydatkowanie i informuje, że powiaty i gminy będą mogły przeznaczać fundusze m.in. na remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków i inne niezbędne lokalne działania. Mają to być „bliskie ludziom” przedsięwzięcia. ©℗
Tak podzielono pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)
Podział łącznej puli środków dla gmin (w tym miast na prawach powiatu), czyli 5 mld zł, jest proporcjonalny do planowanych wydatków majątkowych z uwzględnioną korektą zamożności:
■ Dla każdej gminy ustala się udział planowanych wydatków majątkowych w planowanych wydatkach majątkowych wszystkich gmin w 2020 r.
■ Udział danej gminy z pkt 1 mnożony jest przez łączną pulę środków inwestycyjnych, otrzymując wstępną kwotę dofinansowania inwestycyjnego gminy.
■ Obliczany jest wskaźnik zamożności danej gminy (Z) jako iloraz kwot z pkt a i b:
a) ustalana jest zamożność per capita danej gminy, dzieląc jej dochody ogółem (pomniejszone o wpłaty janosikowego) przez liczbę jej mieszkańców;
b) ustalany jest analogiczny wskaźnik per capita dla wszystkich gmin (dane na 2020 r.)
■ Dla gmin zamożnych (o Z>1) wstępną kwotę dofinansowania z pkt 2 koryguje się wskaźnikiem Z. „Zaoszczędzone” środki rozdzielane są pomiędzy gminy mniej zamożne (Z<1).
■ Na wstępną kwotę dofinansowania gminy, skorygowaną wskaźnikiem zamożności, nakładany jest limit górny i dolny ‒ 93,5 mln zł i 0,5 mln zł.
Analogiczna procedura przeprowadzana jest dla powiatów ziemskich, z zastrzeżeniem że maksymalna kwota to 20 mln zł, a cała pula wynosi 1 mld zł.
Etap legislacyjny
Ustawa ponownie skierowana do Sejmu